Νέος θεσμός στο ΑΠΘ: Σε λειτουργία ο «Συνήγορος του Φοιτητή»

Aλιεύει και προλογίζει η Σίσσυ Βώβου

Πολύ σημαντικός και απαραίτητος θεσμός, και ελπίζουμε να μην είναι μόνο για το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Επίσης σημαντικό, ότι η κ. Θεοφανώ Παπαζήση, γνωστή για τις φεμινιστικές της ευαισθησίες, είναι η πρώτη συνήγορος. Αναρωτιόμαστε όμως πώς είναι δυνατόν το κείμενο να αναφέρεται μόνο στο αρσενικό γένος, αφού υπάρχουν δύο γένη στην ελληνική γλώσσα, και πολύ περισσότερο που έχουμε μάθει κατά καιρούς τις παραβιάσεις και παρενοχλήσεις εναντίον των φοιτητριών. Σ.Β.

Σκοπός του «Συνηγόρου του φοιτητή» είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ΑΠΘ – Γυναίκα η πρώτη Συνήγορος.

Ένας νέος θεσμός τέθηκε σε λειτουργία εδώ και λίγες ημέρες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον «Συνήγορο του φοιτητή» σκοπός του οποίου είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ΑΠΘ, η τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και η διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση για τη λειτουργία του, ο Συνήγορος δεν θα έχει καμία αρμοδιότητα σε θέμα τα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Δημήτρη Κωβαίο, η απόφαση για τη δημιουργία αυτού του νέου θερμού είχε ληφθεί ήδη από τον Απρίλιο του 2021, ωστόσο έπρεπε στη συνέχεια να ακολουθήσει η εκπόνηση του «Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής», ο οποίος ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ πριν από περίπου έναν μήνα. Σημειώνεται ότι «Συνήγορος του φοιτητή»είχε λειτουργήσει και παλαιότερα, την περίοδο 2007 – 2010, αλλά ήταν σε άτυπη, πιλοτική βάση και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε.

Πώς λειτουργεί ο θεσμός

Όπως εξηγεί ο κ. Κωβαίος ο «Συνήγορος του φοιτητή» ιερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια Όργανα του Ιδρύματος για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και το φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.

Ο «Συνήγορος του φοιτητή» μπορεί επίσης να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Τα πορίσματα του συνηγόρου του φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Γυναίκα η πρώτη Συνήγορος

Η θητεία του «Συνηγόρου του φοιτητή» είναι για ένα έτος, αλλά μπορεί να ανανεωθεί εφόσον το επιθυμεί. Τη θέση αυτή η οποία είναι άμισθη, μπορεί να αναλάβει εν ενεργεία καθηγητής ή και Ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ. Πρώτη «Συνήγορος του φοιτητή» ανέλαβε η καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Θεοφανώ Παπαζήση η οποία διερευνά ήδη μία υπόθεση. Οι φοιτητές μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με τη Συνήγορο, με δύο τρόπους: είτε μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 2310 999888 είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση synigorosfoititi@auth.gr., η οποία τίθεται σε λειτουργία από σήμερα. Η Συνήγορος θα εξετάζει το θέμα και στη συνέχεια θα υπάρχει η δυνατότητα δια ζώσης επικοινωνίας με τον φοιτητή, εφόσον βεβαίως το επιθυμεί και ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον κ. Κωβαίο, «με τη λειτουργία αυτού του νέου θεσμού μια σειρά θέματα τα οποία δεν διερευνούνταν ποτέ, όπως για παράδειγμα οι σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων ή καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης, τώρα θα μπορούν να αξιολογούνται και να διερευνώνται στους κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας». Ο αντιπρύτανης σημειώνει, επίσης, ότι παράλληλα με το «Συνήγορο του φοιτητή», θεσπίστηκε και λειτουργεί και η «Επιτροπή ακαδημαϊκής δεοντολογίας», της οποίας προΐσταται ο αντιπρύτανης με μέλη τους έντεκα κοσμήτορες του ΑΠΘ.

«Με τη λειτουργία αυτών των νέων θεσμών, μαζί και με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης το οποίο λειτουργεί ήδη εδώ και πολλά χρόνια, δημιουργούμε ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο υποστήριξης προς τους φοιτητές μας», αναφέρει ο κ. Κωβαίος.

Σημειώνεται ότι τόσο η «Συνήγορος του φοιτητή», όσο και η «Επιτροπή ακαδημαϊκής δεοντολογίας» θα λειτουργούν στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του ΑΠΘ. Ο Κώδικας περιλαμβάνει συνολικά εννέα άρθρα και περιγράφει αναλυτικά κανόνες δεοντολογίας οι οποίοι αφορούν το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και επί μέρους κανόνες που αφορούν ειδικότερα τους φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό, τους τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών, τα πνευματικά δικαιώματα, τις δημοσιεύσεις και την έρευνα.

Πηγή: https://www.voria.gr/article/neos-thesmos-sto-apth-se-litourgia-o-sinigoros-tou-fititi?fbclid=IwAR2gSb3VZox1rUIYo-rSnLnicPsgDRrIQfYyrUzI1Wcsv-oaKjdf4ITWBXs