Ερευνητικό έργο χορευτικού αυτοσχεδιασμού για τη βία κατά των γυναικών – αιτήσεις συμμετοχής