Συνέδριο για τη θρησκευτική Δεξιά, τη μη-θρησκευτικότητα και τα κοινωνικά δικαιώματα στο Λονδίνο

Λάβετε μέρος, μαζί με ανθρώπους της ελεύθερης σκέψης, άθεους και υπέρμαχους της εκκοσμίκευσης από όλο τον κόσμο σε ένα σαββατοκύριακο συζητήσεων σχετικά με τη θρησκευτική δεξιά, τις επιθέσεις της στα κοινωνικά δικαιώματα και τις κοινωνικές ελευθερίές και το ρόλο της εκκοσμίκευσης στην ανθρωπότητα του 21ου αιώνα. Σε αυτό το συναρπαστικό διήμερο συνέδριο θα συζητηθούν: η Αραβική Άνοιξη, η Σαρία και οι θρησκευτικοί νόμοι, τα όρια του ρόλου της θρησκείας στην κοινωνία, η ελεύθερη έκφραση, οι φόνοι τιμής, οι νόμοι περί βλασφημίας και αποστασίας, τα θρησκευτικά σχολεία, τα δικαιώματα των γυναικών, οι αξίες της μη-θρησκευτικής (κοσμικής) κοινωνίας και πολλά άλλα.

Διαβάστε περισσότερα στην καρτέλα των Αγγλικών και των Γαλλικών