Πρόσφατη Έκθεση του UΝ WΟΜΕΝ: Η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση και η Ισότητα των Φύλων

Σας γνωρίζουμε ότι στις αρχές Οκτωβρίου του 2014 δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση του Οργανισμού UN WOMEN με θέμα “Η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση και η Ισότητα των Φύλων”. Η έντυπη μορφή της Έκθεσης είναι συνολικής έκτασης 92 σελίδων στην αγγλική γλώσσα και διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια (σχετικός σύνδεσμος:

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/theglobaleconomiccrisisandgenderequality-en%20pdf.ashx ).

Τα βασικά σημεία συνοψίζονται ως εξής:

  1. Από το 2007 που ξέσπασε η κρίση στον τραπεζικό τομέα μέχρι το τέλος του 2012, 28 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο προστέθηκαν στις λίστες των ανέργων, με αποτέλεσμα το σύνολο των ανέργων παγκοσμίως να ανέρχεται περίπου στα 200 εκατομμύρια άτομα. Οι κλάδοι των κατασκευών και της βιομηχανίας επλήγησαν περισσότερο, με αποτέλεσμα περισσότεροι άνδρες να χάσουν την εργασία τους και να μειωθεί το χάσμα ανεργίας μεταξύ των δύο φύλων.
  2. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 92 από τις 133 χώρες θα ακολουθήσουν νομισματικές πολιτικές λιτότητας εντός του 2014, στις οποίες περιλαμβάνονται μέτρα αναθεώρησης των συστημάτων σύνταξης και υγείας, καθώς και περικοπές των κοινωνικών παροχών. Οι γυναίκες, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στον τομέα των έμμισθων και άμισθων υπηρεσιών φροντίδας, αποτελούν τα πρώτα θύματα αυτών των περικοπών.
  3. Έχει υπολογιστεί ότι το 2009 από 47 έως 84 εκατομμύρια περισσότερα άτομα παρέμειναν φτωχά ή σε καθεστώς απόλυτης ένδειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και σε χώρες με οικονομία σε μετάβαση στην ελεύθερη αγορά σε σχέση με τις προβλεπόμενες τάσεις πριν την οικονομική κρίση.
  4. Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2010 ανακοινώθηκε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας αυξήθηκε κατά 5,3% το διάστημα 2009-2011, το οποίο αντιστοιχεί σε έξι εκατομμύρια πολίτες. Στις Η.Π.Α. η φτώχεια χτυπάει την πόρτα όλων των κοινωνικών ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στις μονογονεϊκές οικογένειες με αρχηγό γυναίκα, ενώ παρατηρήθηκε έξαρση των φυλετικών διακρίσεων την περίοδο 2007-2012.
  5. Οι προτάσεις για ανάκαμψη υπέρ της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

– δημιουργία θέσεων εργασίας και υποστήριξη πολιτικών κοινωνικής προστασίας,

– καλύτερη διακυβέρνηση και ορθολογικότερη διαχείριση των παγκόσμιων οικονομικών με επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην πραγματική οικονομία,

– ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες προσβάσιμες σε όλους και όλες, αναγνώριση, περιορισμός και αναδιανομή της άμισθης παροχής υπηρεσιών φροντίδας, καθώς και κοινωνικές επενδύσεις για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της Έκθεσης, τα προτεινόμενα μέτρα, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο έκτο κεφάλαιο της Έκθεσης, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην οικονομική ανάκαμψη διεθνώς.

πηγή: http://www.isotita.gr/index.php/news/2054