Μια χτίστρια πάνω από το Βερολίνο (φωτογραφία: 1910)

Με την άνοδο της βιομηχανοποίησης, ο αριθμός των Γερμανίδων που εργάζονταν έξω από το σπίτι επίσης σημείωσε άνοδο. Συνήθως αυτό σήμαινε εργασία σε εργοστάσια. Όμως σε μερικές οικογένειες που είχαν δικές τους επιχειρήσεις, οι κόρες μάθαιναν την δουλειά ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν: εδώ βλέπουμε την κόρη ενός αρχιμάστορα, σε εργασίες ανακαίνισης του πύργου του παλιού δημαρχείου στο Βερολίνο.

germanhistorydocs.ghi-dc.org