Ευρωπαικό Λόμπι Γυναικών για το ζήτημα της Πορνείας

 

Το Μωβ έχει βγάλει σε ανακοίνωση τις θέσεις του για την πορνεία, που είναι ανάλογες μ’ αυτές του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών.

 

LOBBY EUROPEEN DES FEMMES   

EUROPEAN WOMEN’S LOBBY                           

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΟΜΠΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ                                          Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018

 

Το γυναικείο κίνημα με διαρκείς αγώνες και μακρόχρονη δράση ανά τον κόσμο για την  καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών, υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη κατάργησης της πορνείας, η οποία, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της βίας και της ανισότητας σε βάρος των γυναικών, παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

  • Το φαινόμενο της πορνείας δεν είναι συμβατό με τις αρχές της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της αυτοδιάθεσης των ανθρώπων σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η πορνεία και το trafficking – του οποίου η πορνεία αποτελεί βασική γενεσιουργό αιτία – ενηλίκων και ανηλίκων, πολλαπλά ευάλωτων γυναικών και κοριτσιών για σεξουαλική εκμετάλλευση, αποτελούν σύγχρονες μορφές δουλείας και απόλυτης εξαθλίωσης, πίσω από τις οποίες δραστηριοποιούνται τεράστια κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος με ανυπολόγιστα κέρδη (US$ 27.8billion, EWL).
  • Τα ερευνητικά δεδομένα, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία και συγκριτικές μελέτες, καταδεικνύουν ότι η νομιμοποίηση της πορνείας έχει οδηγήσει στην αύξηση της διακίνησης (trafficking) και ευρύτερα του οργανωμένου εγκλήματος που αφορά τη βιομηχανία του σεξ ενώ παράλληλα καταστρέφει τη σωματική και ψυχική υγεία των εκδιδομένων γυναικών, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που πηγαίνει στους προαγωγούς. Ενδεικτικά 85% των εκδιδομένων είναι γυναίκες, 73% των γυναικών στην πορνεία υφίσταται σωματική βία και επιθετικότητα, 68% υποφέρει από το σύνδρομο της διαταραχής μετά-τραυματικού στρες (post traumatic stress disorder), όπως συμβαίνει με τα θύματα των βασανιστηρίων ενώ 62% των γυναικών αναφέρουν ότι έχουν βιασθεί. Εννέα στις δέκα δηλώνουν ότι θέλουν να απεμπλακούν.
  • Η πρόσφατη κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από τη χώρα μας αποτελεί σημαντικό βήμα για την ουσιαστική πρόληψη, αντιμετώπιση και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης και της πορνείας, μέσω ευρέος φάσματος μέτρων για τη συνδρομή των θυμάτων, τη δίωξη και τιμωρία των δραστών και θεσπίζει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό παρακολούθησης της συμμόρφωσης των συμβαλλομένων χωρών.
  • Ως εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών, της μεγαλύτερης συνένωσης Γυναικείων Οργανώσεων στη χώρα μας και στην Ευρώπη και σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης αγωνιζόμαστε για την ανάπτυξη κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής με παράλληλη εθνική εκστρατεία και συντονισμένες δράσεις για την κατάργηση της πορνείας με ξεκάθαρα και σαφή μηνύματα. Ήδη στην Ευρώπη, η μία χώρα μετά την άλλη (Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία), θέσπισαν νόμους για την κατάργηση της πορνείας στο πνεύμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων. Οι νόμοι αυτοί προβλέπουν υποστήριξη των γυναικών που εμπλέκονται στην πορνεία, κατάργηση κάθε μορφής καταπίεσης εις βάρος τους, καταδίκη κάθε είδους «προστατών» και διακινητών, δημιουργία προγραμμάτων εξόδου των γυναικών από τα δίκτυα της πορνείας με εναλλακτικές μορφές απασχόλησής τους, ποινικοποίηση της αγοράς του σεξ, και προληπτικά μέτρα για την εξάλειψη της πορνείας μέσω κατάλληλης αγωγής και δράσεων ευαισθητοποίησης.
  • Η Ευρώπη με τη συνδρομή διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών και θεσμικών οργάνων και με την κοινωνία των πολιτών, με σταθερά βήματα αναγνωρίζει την πολλαπλή θυματοποίηση των γυναικών που εμπλέκονται στην πορνεία και τους δίνει τα μέσα να απεμπλακούν από το σύστημα. Προς αυτή την κατεύθυνση αγωνιζόμαστε  στη χώρα μας ενάντια στην πορνεία και είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση και εγρήγορση απέναντι σε προσπάθειες συντήρησης και νομιμοποίησής της με δήθεν προσχήματα (sex trade, sex workers) για προφανείς λόγους κερδοσκοπίας, χειραγώγησης και συμφερόντων. Είναι ευρύτατα γνωστό ότι η πορνεία αποτελεί μια εκ των δύο – η άλλη είναι τα ναρκωτικά – πλέον προσοδοφόρων μορφών του οργανωμένου εγκλήματος σε παγκόσμια κλίμακα.

Ζητούμε από όλους τους αρμόδιους φορείς στο χώρο του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Δικαιοσύνης, της Δημόσιας Τάξης, της Εργασίας, της Υγείας αλλά και από πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης, να ενεργοποιηθούν και να στηρίξουν αυτόν τον εξαιρετικά σημαντικό αγώνα.

Μας βρίσκετε ηλεκτρονικά:

www.womenlobby.org ,

https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl_article_-_regulation_vs_abolition_-impact_on_persons_in_prostitution.pdf

https://womenlobbygr.000webhostapp.com/