Ανακοίνωση για την απόπειρα κατάργησης των σπουδών φύλου στην Ουγγαρία

Αναμενόμενη και ευπρόσδεκτη η διαμαρτυρία του Τμήματος Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου για την αντιδραστική αυτή πρόταση της ουγγρικής κυβέρνησης, η οποία έχει ακροδεξιά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η περιφρόνηση του θέματος των γυναικείων δικαιωμάτων, με το οποίο ασχολούνται οι σπουδές φύλου όπου υπάρχουν. Να τονίσουμε ακόμα ότι η διευθύντρια του Τμήματος Γεωργία Πετράκη ακολουθεί πολιτική ανοίγματος προς την κοινωνία και τις γυναικείες οργανώσεις, όπως προκύπτει από πολλές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που έχουν προχωρήσει εδώ και χρόνια. Σ.Β.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η κυβέρνηση της Ουγγαρίας παρουσίασε σχέδιο διατάγματος που καταργεί τις σπουδές κοινωνικού φύλου στα μεταπτυχιακά προγράμματα των πανεπιστημίων EotvosLorand University (ELTE) και Central European University (CEU),τα μόνα πανεπιστήμια στα οποία προσφέρονται αυτές οι σπουδές.

Η μελέτη του κοινωνικού φύλου στην κοινωνία αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως έγκυρο επιστημονικό πεδίο. Εκατοντάδες πανεπιστήμια προσφέρουν μαθήματα και πτυχία σε αυτόν τον τομέα, το οποίο αναπτύσσει και παρουσιάζει έρευνα σχετικά με τις ανισότητες των φύλων στην κοινωνία και το εργατικό δυναμικό, αλλάζοντας τους κοινωνικούς ρόλους των φύλων και τα πολιτιστικά στερεότυπα που συνδέονται με το φύλο. Η ανάπτυξη τους στα πλαίσια της κοινωνικής επιστήμης αλλά και της εκπόνησης  κοινωνικών πολιτικών συνιστά δείκτη και προϋπόθεση εκδημοκρατισμού, καλλιέργειας του πολιτισμού της ισότητας και της κατανόησης των κοινωνικών δεδομένων.

Οι Σπουδές Φύλου στην Ουγγαρία βάλλονται από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές με επιχειρήματα όπως η χαμηλή τους ζήτηση από φοιτητές/τριες, η μη σύνδεση τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται ευρύτερα και σε άλλες χώρες για να υποστηριχθεί η μείωση της χρηματοδότησης των κοινωνικών επιστημών. Επιπλέον στην Ουγγαρία αναπτύσσεται επίθεση στην Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών και ονομαστικά στους κοινωνικούς επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα μη αρεστά στη κυβέρνηση (μετανάστευση, κοινωνικό φύλο, εθνοτικές μειονότητες, τις πολιτικές LGBTQ) ενώ η αλλαγή στο σύστημα χρηματοδότησης της Ακαδημίας απειλεί άμεσα την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ύπαρξη πολλών μη αρεστών γνωστικών αντικειμένων.

Ως απάντηση στις προθέσεις της Ουγγρικής κυβέρνησης για κατάργηση των Σπουδών Φύλου αναπτύχθηκε ισχυρό, διεθνές αλλά και εντός της Ουγγαρίας και της Ευρώπης, κύμα συμπαράστασης υπεράσπισης τους στο όνομα της ακαδημαϊκής ελευθερίας με συνέπεια τον ελιγμό υποχώρησης της κυβέρνησης η οποία όμως συνεχίζει την επίθεση επιδιώκοντας πλέον την αλλαγή ονόματος των σπουδών κοινωνικού φύλου.

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής  του Παντείου Πανεπιστημίου υποστηρίζει τη προσπάθεια της Ουγγρικής ακαδημαϊκής κοινότητας να διατηρήσει την αυτονομία της στο καθορισμό των ακαδημαϊκών αντικειμένων και ενώνεται με τις πρωτοβουλίες συμπαράστασης προς τις ακαδημαϊκές, πολιτικές και πολιτισμικές κοινότητες υποστήριξης των Σπουδών Φύλου.

 

Εργαστήριο Σπουδών Φύλου
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Λ. Συγγρού 136, 176-71 Αθήνα,
τηλ. 2109201516
www.genderstudies-panteion.gr

www.facebook.com/genderpanteion

Centre for Gender Studies
Panteion University
School of Political Sciences
Department of Social Policy
136, Syggrou ave., GR-17671 Athens
tel.+30-210-9201516
www.genderstudies-panteion.gr
www.facebook.com/genderpanteion