Δυνατότητα για χωριστές δηλώσεις συζύγων στην εφορία

Δημοσιεύουμε εδώ Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ για τη δυνατότητα χωριστής φορολογικής δήλωσης των συζύγων. Μέχρι τώρα, η δήλωση γινόταν από κοινού, στο όνομα, φυσικά, του ανδρός. Και υπήρχαν περιπτώσεις όπου, όταν υπήρχε επιστροφή χρημάτων από την εφορία με βάση εισοδήματα της γυναίκας, έπρεπε να εισπραχθεί από τον σύζυγο.  Τώρα δίνεται αυτή η δυνατότητα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσες γυναίκες το επιθυμούν. Δυστυχώς, δεν ισχύει και για ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, κάτι που δημιουργεί διάκριση εις βάρος τους. Σχεδόν αυτονόητο ότι όλο το Δελτίο είναι διατυπωμένο στο αρσενικό γένος, παρά τις διαβεβαιώσεις της Γραμματέως Ισότητας ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες ώστε τα κρατικά έγγραφα να διατυπώνονται και στα δύο γένη. Ως πότε;  Σ.Β.

“Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει τους φορολογούμενους ότι από το τρέχον έτος είναι δυνατή η υποβολή χωριστών δηλώσεων συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και επομένων, κατά τα οριζόμενα στην περ. β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013. Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων γνωστοποιεί στην Α.Α.Δ.Ε. την επιλογή του αυτή, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, στο σύνδεσμο: https://www.aade.gr/polites/eisodema/gnostopoiese-choristes-deloses, είτε με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, είτε μέσω ειδικώς για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένου λογιστή – φοροτεχνικού με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του τελευταίου. Η ειδική εξουσιοδότηση προς τον λογιστή για τη γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης γίνεται μέσω του TAXISnet.

Εάν μόνον ο ένας εκ των συζύγων γνωστοποιήσει την επιλογή του για υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ενημερώνεται ο άλλος σύζυγος από την Α.Α.Δ.Ε. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει στη διάθεσή της. H επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης μπορεί να ανακαλείται αποκλειστικά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της δήλωσης και η υποβολή κοινής δήλωσης. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης θα παραμείνει διαθέσιμη και μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αποκλειστικά για τους φορολογούμενους που συνάπτουν ή δηλώνουν γάμο μετά τις 28/2/2019.

H γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται άπαξ και δεν ανακαλείται. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή αυτή δεν αφορά τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, ούτε φορολογούμενους σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συμπαράσταση.”

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43449