Αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου χωρίς τη συμμετοχή γυναικείων/φεμινιστικών οργανώσεων;

Επαναφέρουμε στην επικαιρότητα τη διαμαρτυρία του Ελληνικού Δικτύου για τη Φεμινιστική Απεργία, της 10 Ιουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο Μωβ στις 12 Ιουλίου. Αντίστοιχη διαμαρτυρία έχει κάνει και ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Το θέμα είναι καυτό για τα δικαιώματα των γυναικών και σωστά τονίζεται η ανάγκη διαβούλευσης των αρμόδιων υπουργείων με τις γυναικείες οργανώσεις, η οποία ακόμα δεν έχει γίνει. Σ.Β.

Αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου χωρίς τη συμμετοχή γυναικείων/φεμινιστικών οργανώσεων;

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

• ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ/ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ;
• ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ;
• ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
• ΚΑΙΝΟΦΑΝΗΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Το «Ελληνικό Δίκτυο για την Φεμινιστική Απεργία» έχει δημιουργηθεί εδώ και δύο χρόνια από γυναικείες/φεμινιστικές οργανώσεις/συλλογικότητες και τμήματα ισότητας/φεμινιστικής πολιτικής πολιτικών κομμάτων.

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα του τύπου ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (30.03.2020 Αρ. Πρωτ.:15479οικ/Φ.342) έχει συσταθεί και συγκροτηθεί Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και ότι η επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει την «αναμόρφωση» έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2020.

Το «Ελληνικό Δίκτυο για την Φεμινιστική Απεργία» θέτει στον Υπουργό Δικαιοσύνης τα παρακάτω ερωτήματα:
• Είναι δυνατόν να επιδιώκεται αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, χωρίς την συμμετοχή του γυναικείου/φεμινιστικού κινήματος;
• Είναι δυνατόν να επιδιώκεται αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου με την βροντερή απουσία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων;
• Είναι δυνατόν να επιδιώκεται αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή νομικών ειδικών επιστημόνων και με εμπειρία στην πράξη επί των θεμάτων;
• Είναι δυνατόν ένα πλαίσιο για το οικογενειακό δίκαιο, από τα πιο προοδευτικά της Ευρώπης, να αναμορφώνεται με διαδικασίες fast-track χωρίς να έχει προηγηθεί συστηματική και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της λειτουργίας του ισχύοντος οικογενειακού δικαίου και σχετική δημόσια διαβούλευση;

Το «Ελληνικό Δίκτυο για την Φεμινιστική Απεργία»

Διαμαρτύρεται έντονα για την πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε ένα ζήτημα υψίστης σημασίας για την θέση των γυναικών και των παιδιών και την αρμονική συνύπαρξη στην οικογένεια
• Ζητάει την άμεση παύση της λειτουργίας της επιτροπής
• Ζητάει την δημιουργία προϋποθέσεων για ουσιαστικό διάλογο μετά από σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, στην οποία θα μετέχουν η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων, όπως είχε γίνει και με την επιτροπή Μάνεση, που συνέταξε το ισχύον οικογενειακό δίκαιο.

10 Ιουλίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες, το Συντονιστικό του Ελληνικού Δικτύου:
• Μαρία Γκασούκα: 6944506357 mgasouka@rhodes.aegean.gr ;
• Σοφία Κάντα : 6973083986 kanta@otoe.gr