Ερευνητικό έργο χορευτικού αυτοσχεδιασμού για τη βία κατά των γυναικών – αιτήσεις συμμετοχής

Η χορογράφος Όλγα Σπυράκη και η νομικός- Εγκληματολόγος Χριστίνα Σπηλιωτοπούλου, ενδιαφέρονται για την εκπόνηση ερευνητικού έργου και για τις ανάγκες αυτού, για συλλογή βιωμάτων από γυναίκες που υπέστησαν έμφυλη βία (λεκτική, ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική). Αναλυτικότερη περιγραφή παρακάτω, και οι ενδιαφερόμενες να απευθύνονται στην Χριστίνα Σπηλιωτοπούλου <spiliot.law@gmail.com> ή τηλ. 6955680051, μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου.

Είναι ένα πρωτοποριακό πρότζεκτ, μέσω του οποίου θα βοηθήσουν την ευαισθητοποίηση για το θέμα, οπότε η συμβολή και συμμετοχή σ’ αυτό είναι σημαντική.

Αναλυτικές πληροφορίες:

Οι γυναίκες που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στο ερευνητικό έργο, θα καταθέσουν αρχικά την εμπειρία τους σχετικά με την έμφυλη βία μέσα από τη διαδικασία των ποιοτικών συνεντεύξεων, οι οποίες θα καταγραφούν σε ηχητικό αρχείο και θα διεξαχθούν από την κ. Σπηλιωτοπούλου. Λόγω των συνθηκών της πανδημίας, οι συνεντεύξεις αυτές θα γίνουν διαδικτυακώς. Στη συνέχεια, θα απομαγνητοφωνηθούν και θα ανωνυμοποιηθούν.

Σε δεύτερο χρόνο, τα βιώματα που θα συγκεντρωθούν, θα επικοινωνηθούν ώστε να αποτελέσουν την έμπνευση για την πραγματοποίηση τριών διακριτών εργαστηρίων χορού: του πρώτου, αποτελούμενου από τυχαία ομάδα ατόμων που δεν έχουν βίωμα έμφυλης βίας ούτε είναι επαγγελματίες χορευτές, του δεύτερου αποτελούμενου από επαγγελματίες χορευτές και του τρίτου αποτελούμενου από όσες από τις γυναίκες επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή. Οι ομάδες αυτές τελούν υπό τους περιορισμούς που επιβάλλει η διαχείριση της πανδημίας, ήτοι δεν θα ξεπερνούν τον αριθμό των 9 ατόμων (εκτός κι αν στο μέλλον ο περιορισμός αυτός αλλάξει). Οι τρεις αυτές ολιγόλεπτες χορευτικές εκφράσεις θα καταγραφούν κινηματογραφικά και θα αποτελέσουν, με τη σειρά τους, την βάση για την τελική performance του ερευνητικού έργου, έναν τριαντάλεπτο περίπου χορευτικό αυτοσχεδιασμό των δύο χορευτριών της καλλιτεχνικής ομάδας, Όλγας Σπυράκη και Ανθής Δρίλλια, ο οποίος θα καταγραφεί εξίσου. Το έργο αυτό έχει χρονικό ορίζοντα ενός έτους και η διαδικασία των συνεντεύξεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τον Ιούνιο του 2021.

Όπως προελέχθη, αναζητούμε επιζήσασες από περιστατικά έμφυλης βίας οι οποίες είναι έτοιμες να μοιραστούν το βίωμά τους. Για την ομάδα είναι δεδομένο και διαβεβαιώνουμε ότι προτεραιότητα μας σε αυτό το εγχείρημα είναι ο σεβασμός προς τις επιζήσασες και η αποφυγή, κατά το μέτρο του δυνατού, του επανατραυματισμού τους από την ανάσυρση του βιώματος – σε καμία δε περίπτωση η χρήση των προσωπικών τους εμπειριών με ηδονοβλεπτική διάθεση – με τη βαθύτερη πεποίθηση ότι το έργο αυτό αφ’ ενός μπορεί, στην τελική του μορφή, να συμβάλλει στην προσπάθεια εξάλειψης της έμφυλης βίας, αφ’ ετέρου, ίσως βοηθήσει, δια της καλλιτεχνικής έκθεσης και έκφρασης, τις συμμετέχουσες να επουλώσουν σε κάποιο βαθμό το τραύμα.

Για τον λόγο αυτό, υπάρχει η δέσμευση από τους κανόνες της ερευνητικής δεοντολογίας, ότι ο βαθμός της έκθεσης των γυναικών θα εξαρτηθεί απόλυτα από το εύρος της συναίνεσης που οι ίδιες θα δώσουν, έχοντας εκ των προτέρων γνώση της όλης διαδικασίας – οι ίδιες, δηλαδή, θα κρίνουν αν επιθυμούν να κοινοποιηθεί σε τρίτους μόνο η απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη ή η ηχογράφηση της συνέντευξης ή και οι ίδιες ως παρουσίες (το οποίο είναι ευκταίο από την πλευρά μας).

Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι το έργο αυτό να αποτελέσει μέρος του γενικότερου διαλόγου γύρω από την έμφυλη βία και μετά την περαίωσή του και να αξιοποιηθεί περαιτέρω μέσα από δράσεις, συζητήσεις και παρουσιάσεις, και με την ομάδα του Μωβ, εφόσον σ’ εκείνο το στάδιο θεωρείται κατάλληλο.