65η Σύνοδος της Επιτροπής για τη Θέση των Γυναικών του ΟΗΕ – ΣΔΓ.

Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας / Δελτίο Τύπου 65η Σύνοδος της Επιτροπής για τη Θέση των Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών (CSW 65).

Η 65η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών, της Επιτροπής για τη Θέση των Γυναικών (CSW 65), η μεγαλύτερη ετήσια παγκόσμια συγκέντρωση για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 26 Μαρτίου 2021 λόγω της πανδημίας COVID-19 διαδικτυακά.

Εκπρόσωποι των κρατών μελών και διαπιστευμένες από το ECOSOC Μη κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) από όλο το κόσμο θα λάβουν μέρος στη Σύνοδο.

Η IAW – International Alliance of Women που ιδρύθηκε το 1904 είναι μια διεθνής ΜΚΟ διαπιστευμένη από την ECOSOC και με συμβουλευτικό καθεστώς στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της 65ης Συνόδου CSW65 (με αντιπροσωπεία 37 μελών). Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματά της Γυναίκας (ΣΔΓ), η πρώτη αποκλειστικά φεμινιστική οργάνωση που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1920 είναι μέλος της IAW από το 1923 και οι δυο οργανώσεις συνεργάζονται για την ισότητα των φύλων και για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Δρ. Λάουρα Αλιπράντη-Μαράτου, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και εκλεγμένο μέλος στο Board της International
Alliance of Women  (IAW, 2020-23) είναι διαπιστευμένη εκπρόσωπος της IAW και συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσημες εκδηλώσεις (Side events) που διοργανώνονται από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες, τους Διακυβερνητικούς
Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και άλλους διεθνείς οργανισμούς (130 συνεδρίες) και το NGO Virtual FORUM με περισσότερες από 700 συνεδρίες
που πραγματοποιούνται από διαπιστευμένες ΜΚΟ (με καθεστώς ECOSOC) ενώ στη Σύνοδο έχουν εγγραφεί και συμμετέχουν περίπου 26.000 γυναίκες και άνδρες!

Θέματα της 65ης Συνόδου:
Θέμα προτεραιότητας: Πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων στη δημόσια ζωή, καθώς και εξάλειψη της βίας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης όλων των γυναικών και των κοριτσιών.
Θέμα αναθεώρησης: Η χειραφέτηση των γυναικών και η σύνδεση της με τη βιώσιμη ανάπτυξη (συμφωνηθέντα συμπεράσματα κατά την εξηκοστή Σύνοδο).

Τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι η πρόοδος για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στη δημόσια ζωή και στη λήψη αποφάσεων υπήρξε πολύ αργή.

• Οι γυναίκες αποτελούν το 25% των μελών των Κοινοβουλίων παγκοσμίως και μόνο σε τρεις χώρες οι γυναίκες αποτελούν το 50% ή περισσότερο των βουλευτών.
• Λιγότερο από το 1% των βουλευτών είναι γυναίκες ηλικίας κάτω των 30 ετών.
• Οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 13% των διαπραγματευτών, το 6% των διαμεσολαβητών και το 6% των συμμετεχόντων σε επίσημες ειρηνευτικές διαδικασίες.
• Το 2020, μόνο το 7,4% των εταιρειών Fortune 500 διοικούνταν από γυναίκες.
• Μόνο σε 22 χώρες στον κόσμο ο αρχηγός κράτους είναι γυναίκα.

Με το σημερινό ρυθμό προόδου υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν άλλα 130 χρόνια για να επιτευχθεί ισότητα των φύλων στις υψηλότερες θέσεις εξουσίας.

Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει δυσανάλογα τις γυναίκες από την απώλεια θέσεων εργασίας έως την αύξηση της βίας κατά των γυναικών και την άμισθη εργασία. Αν και οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 ως εργαζόμενες στον τομέα της υγείας, καινοτόμες και στην πρώτη γραμμή, η συνεισφορά τους παραμένει λιγότερο ορατή. Μόνο στο 3,5% από τις ομάδες κρούσης για το COVID-19 σε 87 χώρες υπάρχει ισότητα των φύλων.

Η επίτευξη της ισότητας των φύλων στην ηγεσία και στη λήψη αποφάσεων μπορεί να επιτευχθεί. Οι ποσοστώσεις των φύλων σε νομοθετικά σώματα και σε άλλους τομείς, η μηδενική ανοχή στη βία, τα ειδικά μέτρα που θα επιτρέπουν στις γυναίκες να εισέλθουν στην πολιτική και η χρηματοδότηση των γυναικείων οργανώσεων έχουν αποδειχθεί ότι είναι καταλυτικά για την αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση.

Το IAW ελπίζει ότι τα κράτη μέλη του ΟΗΕ θα καταλήξουν σε συμφωνία για το πώς οι αναπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να συνεργαστούν για να επιταχύνουν την πρόοδο και να διασφαλίσουν ότι η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών θα παραμείνουν στην ατζέντα τους μετά το 2016 SDG, τόσο ως αυτόνομος στόχος όσο και ως διατομεακό θέμα.

ΠΗΓΗ:
http://leagueforwomenrights.gr/anakoinwseis-deltia-typou/deltia-typou/127-un-commission-on-the-status-of-women-csw-65th-session-virtual,-15-26-march-2021

https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021