Παρουσίαση βιβλίου Μαρίας Γκασούκα, Αλέξανδρου Καπανιάρη

Στο φεστιβάλ βιβλίου, στις 9 Σεπτεμβρίου, όπως λέει η πρόσκληση