Σήμερα 14 Σεπτεμβριου, το θέμα της πορνείας στο Ευρωκοινοβούλιο

Αλιεύει η Σίσσυ Βωβού

Λάβαμε στις 13 Σεπτεμβρίου 2023 προς δημοσίευση, την κατωτέρω επιστολή του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, η οποία  απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές/ευρωβουλεύτριες.

Αξιότιμα Μέλη του Ευρωκοινοβουλίου,

Όπως γνωρίζετε, στις 27 Ιουνίου 2023, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) ψήφισε την πρωτοβουλία: «Ρύθμιση της πορνείας στην ΕΕ: οι διασυνοριακές συνέπειες και ο αντίκτυπος στην έμφυλη ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών» που πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια της Συνόδου στις 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, η πρώτη αποκλειστικά φεμινιστική οργάνωση στη χώρα μας – που έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών το 2020 για την εκατονταετή δράση και προσφορά του και έχει από την ίδρυσή του το 1920 αγωνιστεί αδιάλειπτα για την καταπολέμηση της πορνείας και κάθε μορφής βίας και εκμετάλλευσης κατά των γυναικών – απευθύνει έκκληση προκειμένου η συγκεκριμένη εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία να εγκριθεί και να ψηφισθεί με όσο το δυνατόν ευρύτερη πλειοψηφία.

Απευθύνουμε έκκληση προς εσάς και μέσω υμών και προς τους/τις συναδέλφους σας, ευρωβουλευτές άλλων χωρών, γιατί το σοβαρό αυτό ζήτημα αφορά τη δημοκρατία, την ισότητα ανδρών και γυναικών και την ουσιαστική πρόοδο για την καταπολέμηση της βίας και της εκμετάλλευσης στις πλέον ακραίες τους μορφές. Η πορνεία ποτέ και πουθενά δεν αποτελεί μορφή εργασίας, ούτε είναι ποτέ πραγματικά ελεύθερη επιλογή.

Η πορνεία τροφοδοτεί τη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων. Το 51% των περιπτώσεων εμπορίας στην ΕΕ είναι για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης με τις γυναίκες και τα κορίτσια να αντιπροσωπεύουν το 87% των θυμάτων.

Το προτεινόμενο προς υιοθέτηση Μοντέλο Ισότητας/Nordic Model δεν στρέφεται ενάντια στα άτομα που έχουν εμπλακεί στην πορνεία, αντίθετα αποποινικοποιεί την εμπλοκή τους ενώ ποινικοποιεί τη ζήτηση/χρήση από τους «αγοραστές του σεξ» Παράλληλα προβλέπει τη δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων εξόδου από τα κυκλώματα εκμετάλλευσης με πολύπλευρη στήριξη σε θέματα κατάρτισης, εύρεσης εργασίας, κατοικίας, υγείας, περίθαλψης κλπ.

Αξιότιμα Μέλη του Ευρωκοινοβουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου, έχετε την ευκαιρία, τη δυνατότητα και τη μεγάλη ευθύνη να συμβάλετε καθοριστικά με την ψήφο σας στην καταπολέμηση της πορνείας, της βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευση που στερούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια εκατομμυρίων γυναικών και παιδιών στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Φερέτη

ATHENS

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2023

Περιγραφή φωτογραφίας για άτομα με οπτική αναπηρία: Το μεγάλο γυάλινο κτίριο του ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, και γύρω οι σημαίες όλων των χωρών-μελών.