Η παιδική θνησιμότητα παγκοσμίως – Άνιση βελτίωση

Μετάφραση-προσαρμογή: Δώρα Στυλιανίδου

Αναφορά της UNICEF για τις παγκόσμιες εξελίξεις

Η αναφορά της εσωτερικής Αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική θνησιμότητατου κατ΄εκτίμησιν Υπολογισμού του 2018, εκτιμά την θνησιμότητα σε παιδιά κάτω των 5 και μεταξύ 5 και 14 ετών. Παρόλη την πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες, το 2017 μόνο πέθαναν 6.3 εκατομύρια παιδιά και έφηβες-έφηβοι, κυρίως από αίτια που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί.

Η πλειονότητα των παιδικών θανάτων παγκοσμίως συμβαίνει σε μικρότερες ηλικίες, με την πιθανότητα θανάτου να είναι υψηλότερη τον πρώτο μήνα της ζωής τους.

Παρόλο που η πιθανότητα επιβίωσης έχει αυξηθεί για όλες τις ηλικιακές ομάδες απο το 2000, η πρόοδος είναι ανόμοια. Η μεγαλύτερη πρόοδος στην παιδική επιβίωση σε παιδιά κάτω των 5 ετών, είναι στα παιδιά 1- 4, ετών όπου η θνησιμότητα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα μειώθηκε κατά 60% μεταξύ 2000 και 2017.

Η μεταγεννητική θνησιμότητα στα βρέφη και νήπια 1-11 μηνών μειώθηκε κατά 51% και η θνησιμότητα σε παιδιά 5-14 ετών μειώθηκε κατά 37%, στο ίδιο χρονικό διάστημα. Οι περισότερες πιθανότητες επιβίωσης στα παιδιά 1-4 ετών εμφανίζονται πρωτίστως μετά από το 2000.

Τα περισότερα παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν απο αίτια που μπορούν να προληφθούν ή να θεραπευθούν, όπως περιπλοκές κατά την γέννα, πνευμονία, διάρροια, μεταγεννητική σηψαιμία και ελονοσία. Συγκριτικά μ’ αυτή την διαπίστωση, τα ατυχήματα σε παιδιά μεταξύ 5 και 14 ετών αποτελούν συχνό αίτιο θανάτου, ειδικά ο πνιγμός και τα οδικά δυστυχήματα.

Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα οι διαφορές ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή με τον κίνδυνο θανάτου ενός παιδιού απο την υπο-Σαχάρια Αφρική να είναι 15 φορές μεγαλύτερος από αυτό της Ευρώπης. Το 2017 παγκοσμίως οι μισοί από όλους τους θανάτους κάτω των 5 ετών ήταν στην υπο-Σαχάρια Αφρική και ένα 30% στην Νότια Ασία.

Στην υπο-Σαχάρια Αφρική 1 στα 13 παιδιά πέθανε πριν γίνει 5 χρονών. Στις χώρες με υψηλό εισόδημα, ο αριθμός αυτός ήταν 1 στα 185.

Πηγές: αναφορά της Unicef 2018